Neem contact op voor de mogelijkheden: 085-0022932

Privacybeleid van Azemble

Algemeen over de Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Een groot deel van onze Website kan gebruikt worden zonder je persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Voor bepaalde (delen van) Websites, is het nodig dat Azemble persoonsgegevens verwerkt. 

Azemble verwerkt persoonsgegevens van:

 • Gebruikers van Websites (‘Gebruikers’):

  • Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer;

  • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surf- en klikgedrag op de Websites, locatiegegevens en cookie ID.

 • Consumenten of partners (‘Klanten’) die product(en) en diensten afnemen via Azemble.nl:

  • Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.

 • Reacties op Azemble.nl:

  • Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

   Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Azemble verwerkt persoonsgegevens als volgt:

 • Voor servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via onze contactpagina.

 • Voor het opvolgen van wettelijke verplichtingen zoals fiscale plichten. In sommige gevallen is het daarbij nodig jouw gegevens aan andere organisaties door te geven, zoals aan de Belastingdienst;

 • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden, dus om onze Websites verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op promotiecampagnes.

Aan wie verstrekt Azemble persoonsgegevens?

Azemble verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving.

Azemble verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Azemble. Daarnaast worden gegevens verstrekt aan partijen die Azemble helpen bij de uitvoering van diensten voor jou, de levering van producten en diensten aan jou of om onze Websites te onderhouden. Deze derde partijen kunnen zijn:

 • (IT) service providers;
 • payment service providers;
 • onafhankelijke deurwaarders, advocaten of andere dienstverleners met het doel achterstallige betalingen te incasseren;
 • handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties;

Hoe lang bewaart Azemble persoonsgegevens?

Azemble bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. 

Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt moeten verplicht zeven jaar worden bewaard.

Beveiliging van persoonsgegevens en aansprakelijkheid

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Azemble heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website 100% veiligheid gegarandeerd worden. Azemble kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten de controle van Azemble ligt. Onze Websites kunnen links bevatten naar andere websites en apps. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites en app. Deze websites en apps vallen niet onder deze Privacyverklaring en we raden dan ook aan om de privacyverklaringen op deze websites en apps zorgvuldig te lezen.

Daarnaast is Azemble, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Azemble, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.

Cookies

Een groot deel van de gegevens waar deze Privacyverklaring op ziet, is verzameld door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een Website of App in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

Meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken vind je in ons separate Cookiebeleid.

Jouw privacyrechten

Inzageverzoek

Je kunt een overzicht van de door Azemble verwerkte persoonsgegevens opvragen. 
Correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek

Je kunt een verzoek doen tot het corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen van de persoonsgegevens die Azemble van jou verwerkt. Azemble zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten en de Azemble richtlijnen. Houd er rekening mee dat Azemble jou kan verzoeken je verzoek opnieuw te doen of aan te vullen, onder omstandigheden kan weigeren aan je verzoek te voldoen en bepaalde persoonsgegevens kan uitsluiten van dergelijke verzoeken vanwege toepasselijke (privacy) wetgeving. De persoonsgegevens ontvang je op een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbare wijze. In bepaalde gevallen zullen we op jouw verzoek de persoonsgegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens door Azemble. In sommige gevallen hebben we echter legitieme redenen om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken. Je kunt je echter wel altijd verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer toestemming te geven om (via een bepaald medium) te worden benaderd, zal Azemble je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Contact met Azemble

Privacyverzoeken

Hierboven kun je lezen welke privacyrechten je kunt uitoefenen (inzage, correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek en recht van verzet). Je kunt je verzoek richten aan Azemble.  Dit kun je doen via onze contactpagina. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacyen in om welk verzoek het gaat. Houd er rekening mee dat Azemble je identiteit dient vast te stellen. In sommige gevallen kan daarom om aanvullende informatie worden gevraagd.

Voor overige vragen of verzoeken kunnen consumenten telefonisch, via de website of per post contact opnemen.

Telefonische klantenservice

De klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 085-0022932.

Postadres

Post kan worden gericht aan:

Azemble

Wijkeroogstraat 106, 1951 AD

Veslen-Noord

0031-850022932

Wijziging van deze Privacyverklaring

 

Azemble kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Azemble raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) deze Privacyverklaring, kan je niet (langer) volledig gebruik maken van onze diensten en website.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 juni 2019.

 
Close Panel